Mikrotik、智慧網管介紹

日期:12月12日

這次邀請到國內中小型網管頗有經驗的廠商來演講

其中該司針對校園網路常見的障礙有深入見解,並長年與教育部合作相關建置案如:智慧語音VoIP電話及學校端L3 路由器、防火牆及L2 Switch、The Dude應用

會議議程:
 
13:00-13:30報到
 
13:30 ~ 15:00
 
1. 智慧型網路管理系統
 
    a. 校園網路常見障礙
 
    b. 網路管理困擾
 
    c. 智慧型代理人
 
15:00 ~ 16:30
 
2.MikroTik 基本介紹
 
    a. 品牌介紹
 
    b. 教育體系應用案例
 
    c. The Dude 基本介紹
 
    d. 設備功能介紹

 功能簡報

實機展示